Bijeenkomsten

Appreciative Living bestaat uit een model met 3 eenvoudige stappen. Deze zijn gegrondvest in de 5 principes van Appreciative Living. Dit model helpt als je meer persoonlijk succes en vreugde wilt ervaren. We verzorgen verschillende bijeenkomsten waarin dit model centraal staat, zoals workshops, leerkringen (Appreciative Living Learning  Circles),  e-coaching, en een AL Café .

De workshop Appreciative Living duurt een halve dag en introduceert je in het  3-stappenmodel en de onderliggende principes. We passen het toe in een aantal oefeningen.  Een échte training van je ‘waarderingsspieren’. Een deelnemer aan de workshop: “Ongelooflijk hoe snel we tot de kern kwamen  en hoe open en vertrouwd ik was met mensen die ik voor een paar uur geleden nog  helemaal niet kende!”

De leerkring Appreciative Living beslaat 4 bijeenkomsten van 2 uur verspreid over ongeveer 4 weken. De leerkring geeft je niet alleen kennis en handvatten om krachtige veranderingen in je leven vorm te geven, maar ook de ondersteuning om door te  gaan. De eerste bijeenkomst is een introductie en de volgende 3 bijeenkomsten staan in het teken van het 3-stappenmodel van Appreciative Living. Je leert waarderend in het leven te staan door je gedachten te richten op wat goed is en werkt in je leven, door je (verborgen) sterke punten en potentieel aan te spreken, waarderende vragen te stellen en inspirerende visualisaties te maken.  Een deelnemer aan de  leerkring: “Het meest waardevol aan de  leerkring was voor mij het delen van ervaringen in het bewust aan de slag gaan  met je knelpunten. Visualisatie is voor mij de sleutel.”

De Appreciative Living e-coaching gaan we aan voor een periode van 40 dagen. Daaraan voorafgaand ontmoeten we  elkaar tijdens een intake waarin we kennis maken, bespreken waar je aan wilt werken en hoe we Appreciative Living willen gebruiken. Tijdens de 40 dagen houden we digitaal contact.

Appreciative Living Café is een initiatief voor mensen die waarderend willen leven en werken. Iedereen die met persoonlijke aandacht wil kijken naar dat wat goed gaat en zich daarop verder wil ontwikkelen, is van harte welkom in een van onze cafes. Elke keer werken we rond een specifiek thema in een eigen vorm en we doen een paar oefeningen die je in je dagelijks leven helpen kunnen. Aan het einde gebruiken we samen een eenvoudige maaltijd.